Η Deloitte στηρίζει πρωτοβουλίες για προώθηση του Τουρισμού στη Φύση

Μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε η Deloitte στον τομέα της ενίσχυσης των startup εταιρειών στην Κύπρο

Συγκεκριμένα, η Deloitte αποτελεί μαζί με την Τράπεζα Κύπρου, τον υποστηριχτή για την νεοσύστατη startup εταιρεία “Oreen”

Η παρουσίαση της “Oreen” πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2019 στα γραφεία του ARIS στην Λεμεσό, όπου αναλύθηκαν οι υπηρεσίες που θα προσφέρει στον τομέα του αειφόρου τουρισμού στη φύση

Κατά την εκδήλωση, έγινε παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα «Oreen Αpp», μιας νέας εφαρμογής που επιτρέπει στο χρήστη να κάνει κρατήσεις για ξεναγήσεις και δραστηριότητες στη φύση

Ακόμα, μια άλλη υπηρεσία που θα προσφέρει η εταιρεία είναι η «Oreen Hub», όπου εμπειρογνώμονες καλούνται συνδεθούν με την πλατφόρμα και να δημιουργήσουν πακέτα ειδικού ενδιαφέροντος για τουριστικούς πράκτορες

Τέλος, η ομάδα της “Oreen” παρουσίασε το όραμα της για τον τουρισμό στην ύπαιθρο

Σκοπός της είναι η προώθηση του αειφόρου τουρισμού στη φύση μέχρι και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου, με σεβασμό στους ντόπιους αλλά και στο περιβάλλον

Η Deloitte χαιρετίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και παραμένει αρωγός δίπλα σε στους νέους με όραμα και αξίες, για την προώθηση τόσο του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου όσο και της υπαίθρου γενικότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Κωνσταντία Αχιλλέως στο email: welcome@oreen.eu και να επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα www.oreen.eu

Συνάντηση Δ.Σ. Επιχειρηματικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών με τον Υπουργό Οικονομικών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) φιλοξενεί για πρώτη φορά στη Λευκωσία την Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου των Μελών του Επιχειρηματικού Οργανισμού των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (Business European Capital Cities- BECC)

Τα Μέλη Επιχειρηματικού Οργανισμού είχαν σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χάρη Γεωργιάδη. Οι αντιπρόσωποι από όλες τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες ενημερώθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών για τις τελευταίες εξελίξεις της οικονομίας της Κύπρου καθώς και για την προσπάθεια της Κυβέρνησης να τοποθετήσει τη Λευκωσία στον Ευρωπαϊκό Χάρτη, ως ένα ελκυστικό κέντρο αναφοράς που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε  ακαδημαϊκό επίπεδο

Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία που δίδεται ιδιαίτερα στον τομέα της ανάπτυξης της Εκπαίδευσης για ανάδειξη της Κύπρου ως εκπαιδευτικό κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι δίδεται προτεραιότητα για προσέλκυση ποιοτικών φοιτητών

Κύριος στόχος του Επιχειρηματικού Οργανισμού των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC)  είναι η προώθηση συνεργασιών σε ότι αφορά την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των πρωτευουσών

Ο ρόλος του Οργανισμού θεωρείται πολύ σημαντικός και αξιόλογος στην Ευρώπη, αφού ασχολείται με θέματα, προβλήματα και προκλήσεις που έχουν επιπτώσεις στις πρωτεύουσες όπως η οικονομία, τα αναπτυξιακά έργα, η μετανάστευση, η εκπαίδευση, η ανεργία, ο τουρισμός κ.α.

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Λευκωσίας, κ. Σωκράτης Ηρακλέους, που είναι και Αντιπρόεδρος του BECC, δήλωσε ότι τέτοιου είδους συναντήσεις αποτελούν εξέχουσας σημασίας για την Κύπρο και ιδιαίτερα τη Λευκωσία, αφού τοποθετούν τη χώρα μας στον χάρτη του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και προβάλουν την Λευκωσία ως σημείο αναφοράς στον επιχειρηματικό κόσμο και την κατατάσσουν μαζί με τις υπόλοιπες πρωτεύουσες ως διακεκριμένο αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό κέντρο

Frederick University – Πρώτο απ’ όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Frederickκατατάχτηκε πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίωνU-Multirank

Το U-Multirank(www.umultirank.org)  είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως

Η αξιολόγηση κατατάσσει 1,711 πανεπιστήμια από 96 χώρες, τα οποία συμπεριλαμβάνουν περίπου 5,153 σχολές και 12,500 προγράμματα σπουδών

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο στον τομέα της Έρευνας, καταφέρνοντας να είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με βαθμολογία Β σε σχέση με το βαθμό ετεροαναφορών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (citationrate), δείκτης που δείχνει τη σημασία του ερευνητικού έργου που παράγεται, καθώς και πρώτο μεταξύ των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε δημοσιεύσεις υψηλής αποδοχής (top cited publications)

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο μεταξύ όλων των ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο στον τομέα της Διδασκαλίας/Μάθησης

Για την αξιολόγηση στον τομέα αυτό, λήφθηκαν υπόψη τέσσερις σημαντικοί δείκτες (Bachelor graduate rate, Masters graduate rate, Graduating on time- bachelors, Graduating on time- masters), εκ των οποίων στους τρεις το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχτηκε πρώτο

Ιδιαίτερα περήφανο είναι και για την πρώτη θέση μεταξύ όλων των Κυπριακών Πανεπιστημίων στον τομέα της Περιφερειακής Εμπλοκής (Διασύνδεση με την Κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή)

Για την αξιολόγηση στον τομέα αυτό, λήφθηκαν υπόψη ουσιαστικοί δείκτες, μεταξύ των οποίων οι Κοινές Δημοσιεύσεις σε περιφερειακό επίπεδο, οι Δημοσιεύσεις με συνεργάτες από τη βιομηχανία, οι πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργοδοτούνται στην περιοχή, οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στην περιοχή, κ.α.

Στόχος του Πανεπιστημίου είναι να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να καταφέρει να διακριθεί περισσότερο, επιτελώντας την αποστολή του να προσφέρει δηλαδή ποιοτική εκπαίδευση και παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας

«Στα αποτελέσματα αποτυπώνεται η διαχρονική δουλειά που γίνεται με σοβαρότητα και μεθοδικότητα στο Πανεπιστήμιό μας, με προσήλωση και ευθύνη. Κατευθυντήρια γραμμή έχουμε τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες που δεν είναι άλλοι από την τοποθέτηση στο κέντρο της κάθε δράσης μας, την αριστεία στη διδασκαλία και την έρευναπάντοτε προς όφελος των φοιτητών μας και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο

Με συγκεκριμένο 10ετές σχέδιο ανάπτυξης και συγκεκριμένους στόχους-δείκτες, αρχίζουν να φαίνονται οι πρώτες επιτυχίες μακριά από υπερβολές, μεγαλοστομίες και έργα επίπλαστου εντυπωσιασμού. Αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί χωρίς καμία παρέκκλιση», όπως αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους

«Η ιδιωτική ανώτερη εκπαίδευση έχει τους δικούς της κανόνες, προβλήματα και ιδιαιτερότητες, γι’ αυτό και η πρώτη θέση, χωρίς καμία πρόθεση έπαρσης και αλαζονείας, μας κάνει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και μας γεμίζει πρόσθετες ευθύνες. Αυτή η πρώτη θέση αφιερώνεται στο ακαδημαϊκό και διοικητικό μας προσωπικό, στους Ιδρυτές του Πανεπιστημίου μας, αλλά κυρίως στους φοιτητές και τους αποφοίτους μας

Ο δρόμος της ποιοτικής εκπαίδευσης και της διασφάλισης της ποιότητας σε κάθε δράση και ενέργειά μας, είναι μακρύς, δύσκολος αλλά και ευχάριστος όταν συνοδεύεται με τέτοιες επιτυχίες και κυρίως όταν αυτές οι επιτυχίες είναι προϊόν κοινής προσπάθειας, σωστού σχεδιασμού, σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης», δήλωσε ο Πρύτανης

Το Πανεπιστήμιο Frederick θέλει να ευχαριστήσει δημόσια όλη την πανεπιστημιακή του κοινότητα για τη συμβολή της στη σημαντική αυτή διάκριση

Καλοκαιρινό Σχολείο 2019 – «Περιπέτειες Μουσείου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου»

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου οργανώνει και φέτος ένα ξεχωριστό και ανατρεπτικό Καλοκαιρινό Σχολείο!

Δύο περιπετειώδεις ομάδες εξερευνούν τα μουσεία και τις συλλογές του ΠΙΤΚ και όχι μόνο!

Η πρώτη ομάδα ξεκινά την εξερεύνηση με τις προσωπικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες που προσεγγίζονται εναλλακτικά

Η αφετηρία είναι η νομισματική συλλογή και η ιστορία της Κύπρου όπως την αφηγούνται τα νομίσματα

Τα παιδιά, μέσω δημιουργικών παιγνιδιών, εξερευνούν επίσης τις άλλες βασικές αξίες των ανθρώπων

Το εκπαιδευτικό «ταξίδι», στο οποίο αναδεικνύεται η πολιτιστική πτυχή της κυπριακής υπαίθρου, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να στήσουν μια μοναδική θεατρική παράσταση για τα ανεκτίμητα αγαθά της ζωής

Η δεύτερη ομάδα ακολουθεί ένα «ταξίδι» ανακάλυψης και δημιουργίας της δικής της αφήγησης, με κρυμμένες ιστορίες μέσα και έξω από το Μουσείο

Τα παιδιά μελετούν τις συλλογές, ως άλλοι αρχαιολόγοι, και συλλέγουν ιστορίες, στοιχεία και παλιές-νέες συνήθειες για να σκαρώσουν τελικά τη δική τους αφήγηση

Το «ταξίδι» προσφέρει μια διαφορετική οπτική των φυσικών πτυχών του νησιού μας

Οι νέες ιστορίες των μικρών εξερευνητών του Μουσείου θα παρουσιαστούν με όχημα το ομαδικό τραγούδι!

Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους

Οι εμψυχωτές του Καλοκαιρινού Σχολείου είναι καταξιωμένοι στον τομέα τους (μουσική, θέατρο, κεραμική κ.ά.)

Κύριοι εμψυχωτές της όλης προσπάθειας είναι:

1) Σταύρος Λαμπράκης, συγγραφέας και καθηγητής δημιουργικής γραφής

2) Μυρτώ Αριστείδου, εικαστικός/μουσειοπαιδαγωγός

3) ΣουζάνναΠετρή, κεραμίστρια

4) Βασιλική Αναστασίου, τραγουδίστρια / μουσικός

5) Πάρις Ερωτοκρίτου, σκηνοθέτης

Το κόστος για κάθε παιδί ανέρχεται στα 115 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου πρωινού σνακ και μεσημεριανού φαγητού)

Διάρκεια:     1 – 5 Ιουλίου

Ώρες: 07.00 -15.30

Ηλικίες:        6 – 12 ετών

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22128157        

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να  κάνουν κράτηση/εγγραφή τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 22 128175 μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου

Ακόμα πέντε σημαντικές διακρίσεις για το Πανεπιστήμιο Frederick

Το Πανεπιστήμιο Frederick κατέκτησε 5 συνολικά βραβεία στα πρώτα Cyprus Education Leaders Awards που διοργάνωσαν η DIAS Media Group και Boussias Communications

Στόχος των βραβείων ήταν να αναδειχθούν και να επιβραβευθούν οι βέλτιστες πρακτικές από τον χώρο της Εκπαίδευσης

Πιο συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Frederick κατέκτησε τα πιο κάτω βραβεία:

Κατηγορία Δεσμός με την Κοινωνία:

«ΑΒΑΡΙΣ – Σύστημα Υποστήριξης Επειγόντων Περιστατικών»

Κατηγορία Δεσμός με την Κοινωνία:

«Mobile Devices Laboratory: #Techforgood»

Κατηγορία Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης: 

«Πράσινη Υπευθυνότητα: Εκπαιδεύομαι και Δρω για το Περιβάλλον»

Κατηγορία Καινοτομία στη Διδασκαλία:

«Ακαδημία Ρομποτικής:

Ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για ενσωμάτωση της ρομποτικής ως γνωστικό – μαθησιακό εργαλείο»

Κατηγορία Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία:

«Ενεργοί Φοιτητές μέσω συν-διδακτικών δραστηριοτήτων»

ΑΒΑΡΙΣ – Σύστημα Υποστήριξης Επειγόντων Περιστατικών:

Το εξειδικευμένο υπολογιστικό σύστημα που αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Υπουργείου Υγείας, υποστηρίζει τις λειτουργίες της υπηρεσίας που αφορούν διαχείριση περιστατικών από την ώρα της επείγουσας κλήσης μέχρι τη μεταφορά του περιστατικού στο Νοσοκομείο

Mobile Devices Laboratory: #Techforgood»:

Το Mobile Devices Laboratory (MDL) έχει δημιουργηθεί από το Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Frederick και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και εφαρμογών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, τις έξυπνες (κινητές) συσκευές, τα κοινωνικά δίκτυα, με τεχνολογίες διεπαφής του ανθρώπου με το περιβάλλον και συσκευές φυσικής αλληλεπίδρασης

Τα τελευταία χρόνια το εργαστήριο έχει συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς και φορείς και έχει χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του στις νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων για την ευαισθητοποίηση αλλά και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων

Πράσινη Υπευθυνότητα- Εκπαιδεύομαι και Δρω για το Περιβάλλον:

Το έργο αυτό αποτελεί τη Στρατηγική του Πανεπιστημίου Frederick στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,η οποία αναπτύσσεται με τη μορφή δικτύου, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση φοιτητών, επαγγελματιών και πολιτών και υλοποιείται μέσα από καινοτόμα προγράμματα σπουδών, την έρευνα, την καινοτομία, τον εθελοντισμό, τις πολιτικές, τις υποδομές και συνεργασίες

Ακαδημία Ρομποτικής:

Η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Frederick ανάπτυξε και εφαρμόζει καινοτόμα μέθοδο διδασκαλίας για ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως γνωστικό–μαθησιακό εργαλείο

Η μέθοδος διδασκαλίας υλοποιείται μέσα από το πρωτοποριακό αναλυτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής που αναπτύχθηκε και υλοποιείται μέσα από τις δραστηριότητες της ΑΡ

Ενεργοί Φοιτητές μέσω συν-διδακτικών δραστηριοτήτων:

Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Frederick έχει δώσει προτεραιότητα στην προώθηση συν-διδακτικών δραστηριοτήτων (co-curricular activities) που αναφέρονται σε  βιωματικές δραστηριότητες, προγράμματα και μαθησιακές εμπειρίες που πλαισιώνουν ή και συμπληρώνουν τη μάθηση που λαμβάνει χώρα στην τάξη

Στα αποτελέσματα αποτυπώνεται η προσήλωση του Πανεπιστημίου στους βασικούς στρατηγικούς του πυλώνες:

Στην αριστεία και καινοτομία στη διδασκαλία και την έρευνα, στην προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με την κοινωνία και στον φοιτητοκεντρικό του χαρακτήρα

Το Πανεπιστήμιο Frederick θέλει να ευχαριστήσει δημόσια όλη την πανεπιστημιακή του κοινότητα για τη συμβολή της στις σημαντικές αυτές διακρίσεις

 

 

 

Το Grimbergen Abbey επισκέφθηκε η ομάδα της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς με εκλεκτούς συνεργάτες

Σε ένα ξεχωριστό μεσαιωνικό μοναστήρι με πάνω από 900 χρόνια παράδοση στηνμπύρα, είχαν την ευκαιρία να παραβρεθούν από την Κύπρο μια ομάδα επαγγελματιών του χώρου εστίασης, μετά από πρωτοβουλία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Πρόκειται για το Αββαείο του Grimbergen στο Βέλγιο, στο οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο ένα μοναδικό Event, μεκαλεσμένους από όλες τις χώρες στις οποίες διανέμεται η μοναστηριακή μπύρα Grimbergen

Ανάμεσα στους καλεσμένους περιλαμβάνονταν δημοσιογράφοι, ιδιοκτήτες και διευθυντέςαπό επιλεγμένα bar / pub καθώς επίσης και beer sommeliers

Οι πατέρες του Αββαείου άνοιξαν τις πόρτες τους και υποδέχτηκαν τους επισκέπτες, μεταξύ των οποίων και οι οκτώ Κύπριοι. Μέσα από ξεναγήσεις και δραστηριότητες, οι επισκέπτες έζησαν μια μοναδική εμπειρία, γνώρισαν την αυθεντική γεύση της μπύρας, έμαθαν τις λεπτομέρειες για τα συστατικά της, γεύτηκαν τις  παραλλαγές της και γνώρισαν το brandστον πυρήνα του.

Η ιστορία του Αββαείου του Grimbergen είναι βαθιά χαραγμένη μέσα στο χρόνο

Το Αββαείο καταστράφηκε ολοσχερώς και αναζωπυρώθηκε μέσα από τις στάχτες του τρεις φορές, έτσι οι πατέρες υιοθέτησαν το φοίνικα ως το έμβλημά τους και ως σύμβολο της παντοτινής αναγέννησης

Οι ειδικοί στην μπύρα εκτιμούν ιδιαίτερα αυτήν την μοναστηριακή μπύρα

Η αυθεντική της γεύση παραμένει αμετάβλητη για περισσότερα από 900 χρόνια και χαρακτηρίζεται από πολλά αρώματα και απρόσμενες γεύσεις που αποκαλύπτονται σε κάθε γουλιά

Η μπύρα Grimbergenδιατίθεται στην κυπριακή αγορά από την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς σε 3 παραλλαγές: Blonde, Double και Blanche

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόλυτα επιτυχής η 5η φιλανθρωπική διοργάνωση «UNDER THE STARS»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η φιλανθρωπική διοργάνωση «UNDER THE STARS», που διοργανώθηκε για 5η συνεχή χρονιά από το «GARDEN Day & Night» για τα παιδιά του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ κ. Γιώργος Λουκαΐδης, οι Βουλευτές κα Ελένη Μαύρου, κ. Μαρίνος Μουσιούττας, κ. Νίκος Νουρής, κ. Δαμιανός Δαμιανού, ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη, καθώς και πλήθος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εκπροσώπων εταιριών, φίλων και υποστηρικτών του Πολυδύναμου Λευκωσίας

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν την βραδιά κάτω από τα άστρα του καλοκαιρινού κήπου του «Garden» σε ρυθμούς 80ς και 90ς από τον Dj Dino G

Τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης από τα εισιτήρια εισόδου, ανήλθαν στα €1.878 (Αρ. άδειας διενέργειας εράνου 48/2019)

Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ των βρεφών και νηπίων ευάλωτων οικογενειών του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας

«Εν Τέχνως Μιχάλης Λεβέντης»! – Στο DownTown Live απο 13 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη

Το DownTown Live αλλάζει τις καλοκαιρινές νύχτες της Λευκωσίας και τις μετατρέπει, παρέα με τον Μιχάλη Λεβέντη, σε μουσική όαση στο κέντρο της Λευκωσίας

Από 13 Ιουνίου 2019 και έπειτα, οι Πέμπτες θα έχουν το όνομα «Εν Τέχνως Μιχάλης Λεβέντης»!!!

Τι δηλώνει ο καλλιτέχνης

“Να τραγουδήσω σε μια μουσική σκηνή τραγούδια με τα οποία ξεκίνησα την καριέρα μου, είναι μια επιθυμία που πέρνει σάρκα και οστά επιτέλους

Νιώθω πραγματικά ευλογημένος που βρέθηκαν δίπλα μου άνθρωποι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια μου με κάθε δυνατό τρόπο
Φίλοι, οικογένεια, μουσικοί,χορηγοί

Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους εσάς που τόσα χρόνια βρίσκεστε δίπλα μου και με στηρίζεται σε κάθε μου βήμα

Το Εν Τέχνως Μιχάλης Λεβέντης είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται και σε αυτή την προσπάθεια μου σας θέλω για άλλη μια φορά όλους δίπλα μου

Ειμαι σιγουρος οτι θα περασουμε μόναδικα οπως εμείς ξερουμε!!

Σας περιμενω!!!”

Μαζί μας κάθε Πέμπτη ο μοναδικός Λοίζος Σόλωνος και ακόμα ένας καλλιτέχνης έκπληξη διαφορετικός κάθε βδομάδα !!!

Οι πόρτες ανοίγουν 21:00

Έναρξη προγράμματος 22:00-01:00

Είσοδος €5

Σημαντικά έργα στη συμβολή της Στασικράτους – Μνασιάδου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα των οδών  Στασικράτους, Μνασιάδου και Φώτη Πίττα

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και μέχρι το Σάββατο 29 Ιουνίου θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ο κόμβος Στασικράτους Μνασιάδου θα παραμείνει κλειστός για την τροχαία κίνηση λόγω της πραγματοποίησης εργασιών στις υπόγειες υποδομές κοινής ωφέλειας

Η μονόδρομη κατεύθυνση της οδού Στ. Κουμανούδη θα αντιστραφεί προς την οδό Φώτη Πίττα και οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν δεξιά προς την οδό Μνασιάδου και αριστερά προς Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού

Στο τμήμα της οδού Φώτη Πίττα από την οδό Μνασιάδου μέχρι οδό Στ. Κουμανούδη θα επιτρέπεται η αμφίδρομη κίνηση

Τα τμήματα της οδού Μνασιάδου από την Φώτη Πίττα μέχρι Στασικράτους και της Στασικράτους από Μνασιάδου μέχρι Στ. Κουμανούδη θα είναι αδιέξοδοι

Στα τμήματα αυτά θα επιτρέπεται η διέλευση των κατοίκων/εργαζομένων για τη διευκόλυνση της στάθμευσης τους

Η πρόσβαση προς τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης (α) Γωνία Στασικράτους-Μνασιάδου-Ζήνας Κάνθερ, (β) Ένωσης Νέων Τραστ, (γ) υπόγειο parking πρώην Debenhams θα γίνεται με ειδική σήμανση μέσω της οδού Προμηθέως

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα της τροχαίας

Mykonos Place – Ένα μοναδικό κτίριο που ξεχωρίζει για την κατασκευή του

Ένα ξεχωριστό έργο της N. Psaras Construction Co Ltd θα κοσμεί την Αγλαντζιά μέχρι το τέλος της χρονιάς

Το Mykonos Place, ξεχωρίζει όχι μόνο για το μοντέρνο σχεδιασμό και λειτουργικότητα του, αλλά και για την εξαιρετική ενεργειακή του απόδοση, αφού κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου με τα θερμομονωτικά τούβλα Ytong

Η εταιρεία N. Psaras Construction Co Ltd, με πείρα πέραν των 20 χρόνων στις κατασκευές με τούβλα Ytong, δεν θα μπορούσε να κατασκευάσει το καμάρι τηςμε κάτι συμβατικό

Η εξαιρετική θερμομόνωση, η άριστη συμπεριφορά σε σεισμούς, η απόλυτη πυρασφάλεια, η αποτελεσματική ηχομόνωση και η ταχύτητα κατασκευής είναι μόνο λίγα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το τούβλο Ytong, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των οποίων είναι η εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Λτδ

Περισσότερες πληροφορίες για το Mykonos Place μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της κατασκευαστικής εταιρείαςN. Psaras Constructions www.npsaras.com και για τα Ytong στην ιστοσελίδα της Φάνος Ν. Επιφανίου Λτδ www.epiphaniouenergy.com ή στο τηλέφωνο 22793400

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis