Συνάντηση με την Ευρωπαία Συντονίστρια Κατά της Εμπορίας Προσώπων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ. Μύρια Βασιλειάδου , είχε σήμερα στο γραφείο του, ο Αρχηγός Αστυνομίας  κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της κ. Βασιλειάδου, στην Κύπρο, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών

Κατά τη συνάντηση Αρχηγός Αστυνομίας και Ευρωπαία Συντονίστρια , συμφώνησαν ότι το θέμα της εμπορίας προσώπων, αποτελεί μορφή του οργανωμένου εγκλήματος και ότι ορθά αντιμετωπίζεται σαν τέτοιο τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από την Αστυνομία Κύπρου

Από πλευράς της, η κ. Βασιλειάδου αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο θέμα της καταπολέμησης του φαινομένου της εμπορίας προσώπων

Σημείωσε πως η Επιτροπή, επικεντρώνεται στο να δοθεί η κατάλληλη βοήθεια στα κράτη μέλη της ΕΕ, για εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά και την τιμωρία προσώπων που εν γνώσει τους, χρησιμοποιούν υπηρεσίες θυμάτων εμπορίας προσώπων

Αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της διερεύνησης της οικονομικής πτυχής τέτοιων υποθέσεων, τονίζοντας ότι αυτός είναι ένας τομέας, στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την Επιτροπή

Η διερεύνηση αυτής της πτυχής είπε, πρέπει να γίνεται συντονισμένα τόσο με τις άλλες κρατικές υπηρεσίες, όσο και μέσω διακρατικών συνεργασιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ

Ο Αρχηγός Αστυνομίας τόνισε την αποφασιστικότητα της Αστυνομίας Κύπρου, για πάταξη του φαινομένου, το οποίο όπως είπε αποτελεί μια από τις τρεις προτεραιότητες της Αστυνομίας

Προς το σκοπό αυτό, σημείωσε, έχουμε προχωρήσει στην αναβάθμιση του Γραφείου Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων, σε επιχειρησιακό επίπεδο

Ο κ. Χρυσοστόμου κάλεσε μάλιστα τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, για ενδυνάμωση της υφιστάμενης συνεργασίας τους με την Αστυνομίας, για πάταξη του φαινομένου.

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis