Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την παραχώρηση υποτροφιών που έχουν διατεθεί για δημότες του Δήμου Λευκωσίας από το Πανεπιστήμιο Frederick

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Frederick, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής – ανάλογα του προγράμματος σπουδών

Υποτροφίες:

Δύο (2) υποτροφίες με κάλυψη 100% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 19/20 και άνω

Τέσσερις (4) υποτροφίες με κάλυψη 50% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 18.99/20

Οκτώ (8) υποτροφίες με κάλυψη 10-20% των διδάκτρων βάσει απολυτηρίου και βαθμολογίες σε επιμέρους μαθήματα για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 17 και 17.99/20

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί διάφορα σχέδια υποτροφιών για Μεταπτυχιακά Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου Μάστερ, ύψους μέχρι 50% των διδάκτρων καθώς και αθλητικές υποτροφίες ανάλογα με το επίπεδο αθλητή/ τριας και της προσφοράς τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Frederick

Περεταίρω, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και τις ακόλουθες υποτροφίες για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα:

Μία (1) υποτροφία με κάλυψη 20% των διδάκτρων για αποφοίτους με πολύ σοβαρά και οικονομικά προβλήματα

Δύο (2) υποτροφίες με κάλυψη 20% των διδάκτρων για αποφοίτους με πολύ σοβαρά και οικονομικά προβλήματα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα που είναι Δημότες Λευκωσίας

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή / φοιτήτριας

Από το 2ο έτος, αναλόγως της επίδοσης, υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας ή άλλης έκπτωσης/μείωσης με βάση τους όρους και το σχέδιο υποτροφιών για παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους

Πληροφορίες αναφορικά με τα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick για τα οποία παρέχονται υποτροφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.frederick.ac.cy

  Τα ειδικά έντυπα αιτήσεων, ευρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων από την ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Υποτροφίες σε Δημότες

Τελευταία ημερομηνία υποβολή των αιτήσεων η Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis