Στις 20/11/2018 δώθηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  στην υπόθεση Selahattin Demirtaş v. Turkey (No. 2) η οποία καταδικάζει την Τουρκία για παραβιάσει του Άρθρου 5 όσων αφορά την φυλάκιση του φιλόκουρδου πολιτικού ηγέτη Σελαχατίν Ντεμιρτάς

Με βάση το Άρθρο 5(1) όλα τα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα στην  «ελευθερίαν και την ασφάλειαν»

Το άρθρο περεταίρω αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται κανένας να στερηθεί της ελευθερίας του εχτός στις περιπτώσεις που υπογραμμίζονται στο άρθρο και σύμφωνα με νόμιμη διαδικασία

Το Δικαστήριο στην συγκεκριμένη υπόθεση με βάση το άρθρο 5(1) επισήμανε ότι υπήρχαν θεμιτοί λόγοι για την σύλληψη του Σελαχατίν Ντεμιρτάς εν όψει των δεδομένων που υπήρχαν πως ο Ντεμιρτάς θεωρούνταν ύποπτος για ποινικό αδίκημα

Επομένως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέληξε ότι δεν υπήρχε παράβαση του Άρθρου 5(1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης

Το Άρθρο 5(3) διέπει το δικαίωμα να παραπέμψεις συντόμως ενώπιον δικαστού ή ετέρου δικαστικού λειτουργού

Όσων αφορά το κατά πόσο υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην υπόνοια ότι ο Ντεμιρτάς διέπραξε ποινικό αδίκημα, το Δικαστήριο κατέληξε ότι οι υπόνοιες εναντίον του ήταν εύλογες για την αρχική του κράτηση

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η διαπίστωση του Δικαστηρίου της Τουρκίας ότι εναλλακτικά μέτρα στη κράτηση δεν είναι επαρκής, δεν στηρίζονταν σε ανάλυση βασισμένη στη συγκεκριμένη υπόθεση

Το Δικαστήριο επισήμανε ότι οι λόγοι επέκτασης της κράτησης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές δεν ήταν επαρκής για να δικαιολογήσουν την διάρκεια της κράτησης

Επομένως, υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 5(3)

Στην ανάλυση για παραβίαση του άρθρου 18- το οποίο αναφέρεται στα όρια στην χρήση των περιορισμών σε δικαιώματα- σε συνδυασμό με το άρθρο 5(3) το Δικαστήριο επισήμανε ότι

«Η παράταση της στέρησης της ελευθερίας του αιτούντος, κυρίως κατά την διάρκεια δύο κρίσιμων προεκλογικών εκστρατειών, του δημοψηφίσματος και της προεδρικής εκλογής, είχαν έναν κύριο ανομολόγητο στόχο, να καταπνίξουν τον πλουραλισμό και να περιορίσουν την ελευθερία του πολιτικού διαλόγου, που βρίσκεται στον πυρήνα τη ίδιας της έννοιας της δημοκρατικής κοινωνίας»

Η Τουρκία καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis