Στις 3 Μαΐου 1970 ο Βάσος Λυσσαρίδης έλεγε:

«Εξεκινήσαμεν διά την δημιουργίαν ενός καλύτερου κόσμου. Γνωρίζομεν ότι μας αναμένουν αγώνες, θυσίαι, δυσκολίαι και κίνδυνοι. Οι αγώνες δεν κερδίζονται με την αδιαφορίαν ή το άτολμον ενδιαφέρον. Αι ευθύναι μας είναι τεράστιαι

Από ημάς ο λαός απαιτεί καθοδήγησιν και πρωτοπορίαν αγώνων και θυσιών. Δεν έχομεν δικαίωμα να προδώσωμεν τας προσδοκίας του λαού. Η τύχη και ο αγών της δημοκρατίας ευρίσκονται εις καλά χέρια. Τα δικά μας τίμια λαϊκά χέρια»

26 Μαΐου 2019 Συνεχίζουμε αυτό τον αγώνα

Γιατί η τύχη της δημοκρατίας δεν πρέπει να αφεθεί στα λάθος χέρια

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis