Στις 4 Οκτωβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έβγαλε απόφαση υπέρ δικηγόρου στην Ελλάδα στην αίτηση αρ. 30958/13 και έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του σπιτιού και της αλληλογραφίας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με ποινική έρευνα η οποία διεξάχθηκε σε δικηγορικό γραφείο

Η υπόθεση αφορούσε έρευνα ενός δικηγόρου και την κατάσχεση διαφόρων στοιχείων και εγγράφων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για αδικήματα που αφορούσαν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και  δωροδοκία δικαστών

Η απόφαση αυτή είναι ενδιαφέρον αφού φαίνεται να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του έργου της αστυνομίας και της σχετικής νομολογίας για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ωστόσο, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι διαδικαστικές παραλείψεις ήταν τέτοιες ώστε η έρευνα και η κατάσχεση που διενεργήθηκε στο δικηγορικό γραφείο δεν μπορούσε να θεωρηθεί εύλογα αναλογική σχετικά με την επιδίωξη των νόμιμων σκοπών (πρόληψη του εγκλήματος) υπό το πρίσμα του συμφέροντος μιας δημοκρατικής κοινωνίας να εξασφαλίσει το σεβασμό στην κατοικία του πολίτη

Μεταξύ άλλων ελλείψεων της διαδικασίας, ο προσφεύγων δικηγόρος δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία διήρκεσε 12 ημέρες και οι Αρχές είχαν κατασχέσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκατοντάδες έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο

Η μόνη μάρτυρας ήταν ένας γείτονας η οποία δεν είχε νομικές γνώσεις και δεν μπορούσε να διακρίνει έγγραφα που αφορούσαν υποθέσεις πελατών και έτσι δεν μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής εγγύηση

Το ΕΔΔΑ, σε σχέση με το άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της ΕΣΔΑ, επεσήμανε ότι οι έρευνες ή οι έλεγχοι της κατοικίας ή του γραφείου ενός δικηγόρου που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του, ως μέλος δικηγορικού συλλόγου, έπρεπε να συνοδεύονται από ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις

Το Δικαστήριο εν τέλει καταδίκασε την Ελλάδα να καταβάλει στον αιτητή δικηγόρο 2.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 2.034 ευρώ για δικαστικά έξοδα

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis